Blog

Blog 2019-03-10T11:33:22+01:00

Čo nás prinútilo a motivovalo k tomu, aby sme si založili vlastnú súkromnú školu a pokúsili sa o zmenu?

Nechceme čakať so založenými rukami a nadávať na nedostatky nášho školského systému. Do našej koncepcie sme preniesli všetko dobré a osvedčené z “tradičnej školy” a vložili do nej novodobé formy a metódy vzdelávania. Obohacujeme ju najmä jedinečným prístupom ku každému žiakovi. Dnešný systém nevyhovuje svojou povahou a spôsobom učenia všetkým študentom. Je tu už niekoľko desiatok rokov a odvtedy sa len veľmi málo zmenilo. Tradičná škola je ďaleko za dnešným rýchlym vývojom spoločnosti.

Ako máme podporovať tvorivosť a jedinečnosť dieťaťa, keď máme “napchaté” triedy žiakmi? Ako máme uplatňovať individuálny prístup k deťom pri poruchách učenia a správania, keď na to nemáme vyhradený čas a priestor? Naozaj našich žiakov škola a štátom podporované formy vzdelania rozvíjajú a dovoľujú im rásť? Keďže už nejakých pár rôčkov učíme v štátnych školách, vieme si tieto otázky zodpovedať. Vieme vyhodnotiť, čo dieťa dnešnej doby potrebuje a čo mu chýba.

Nechceme tlačiť len na vzdelávaciu povinnosť školy. Chceme našim žiakom poskytnúť pokojnú, pohodovú a tvorivú atmosféru v triede. Zameriame sa aj na rozvoj osobnostných vlastností dieťaťa. Naším systémom a spôsobom výučby budeme mať na to čas a možnosti…

Veľkou chybou štátnej školy je, že sa zameriava najmä na to, čo dieťa nevie, precvičuje s ním najmä jeho nedostatky a nevšíma si, ale najmä nerozvíja jeho schopnosti a danosti! V našej škole kladieme dôraz na to najdôležitejšie, čo si dnešná doba žiada – vychovať žiaka, ktorý vie spolupracovať v skupine, žiaka, ktorý vie kriticky a tvorivo myslieť, má zdravé sebavedomie, dokáže si dôverovať, vie ohodnotiť svoju prácu, ako aj prácu iných. Učiteľ nebude len sprostredkovateľom informácií! Chceme naučiť deti učiť sa, vedieť sa orientovať v spleti informácií a byť úspešní v dnešnom zložitom svete! Dáme im tie dôležité základy, aby na nich dokázali dokonale stavať svoje ďalšie študijné smerovanie…

Úspešný fínsky školský systém a naša škola?
Slovné spojenie dokonalá škola v nás vyvoláva rôzne predstavy smerom k lepšiemu systému, ako je súčasný. Nič, ani najlepšie zostavený program ‒ obzvlášť v práci s deťmi ‒ nie je univerzálny. Ak sa zameriame na jeho pozitíva, môžeme nájsť množstvo inšpirácií, techniky a metódy, ktoré fungujú. Žiada si to odklon od vlastných spôsobov myslenia. Napríklad o tom, ako by škola mala vyzerať a otvoriť sa možnosti, že nič nevieme, kým to nevyskúšame. Myslíme si, že takto nejako museli pristupovať ku škole vo Fínsku, keď boli ochotní vyskúšať toľko neuveriteľných experimentov – a úspešne.

1. Štyri hodiny denne
Ak ste niekedy mali dohnať veľmi veľa učiva naraz, určite ste si všimli, že ste to stihli za podstatne kratší čas, ako Vaši rovesníci v škole. Toto mohol byť základ pre ďalší vydarený experiment – 20 hodín týždenne, teda v priemere 4 hodiny denne. Fíni veria, že za tento čas sa študenti dokážu naučiť veľa vecí. A čuduj sa svete – funguje to! Fínski študenti majú najlepšie výsledky na svete v matematike a mnohých ďalších predmetoch.
Náš systém vyučovania je nastavený nasledovne:

› Organizácia dňa
cca 6,30 − 8,00     hod. − ranná pohoda v ŠKD
8,00 − 11,30   hod. – učíme sa, hráme sa, spolupracujeme
11,30 − 12,00  hod. − pobyt na čerstvom vzduchu     12,00 − 12,30 hod. − obed
12,30 − 13,00 hod. − opakovacia časť dopoludňajšieho učiva, precvičovanie
Dĺžka blokov bude závislá od výkonnosti a pozornosti žiakov v jednotlivých ročníkov.

› ŠKD
13,00 − 14,00 hod. − výchova umením
14,00 − 15,00 hod. − pobyt vonku, hry
15,00 − 16,00 hod. − didaktické hry, zábavné učenie
16,00 − 17,00 hod. − hry, oddych

2. Život bez domácich úloh
Mnohí z nás (detí, študentov, ale aj rodičov) si nevedia predstaviť školu bez domácich úloh. No neskôr sa hnevajú, keď im v práci dajú úlohy na doma. Možno práve preto, že nám to pripomína tie školské povinnosti a písomné domáce úlohy, do ktorých sa nám nikdy nechcelo. Vo Fínsku študenti nemajú domáce úlohy. Fíni sa riadia pravidlom, že menej je viac a chcú, aby sa ich deti viac zabávali. Navyše veria, že sú dôležitejšie veci, ktoré sa dieťa môže naučiť mimo školy. Tento názor sme si osvojili aj MY!

3. Predmety prepojené s praxou
Fínsko (ktorého školský systém je považovaný za jeden z najlepších na svete) chce zrušiť vyučovacie predmety. Študenti budú hľadať viac súvislostí medzi jednotlivými „predmetmi“. Napr. v kurze „práca v kaviarni“ sa naučia veľa z angličtiny, ekonómie a komunikácie zároveň. Druhú svetovú vojnu budú preberať súčasne z pohľadu histórie, geografie aj matematiky. Nakoniec, všetko so všetkým súvisí, tak prečo nie? Systém blokového, interaktívneho a kooperatívneho vyučovania nám dokonale umožňuje prepájať jednotlivé predmety a témy!

4. Slovné hodnotenie
Počas prvých šiestich rokov vyučovania nie sú fínski žiaci hodnotení. Teda žiadne zastrašovanie, žiadne dokazovanie, kto je múdrejší, žiadne pocity menejcennosti, či nespravodlivosti. Áno, aj toto im funguje. V našej škole máme zavedený systém klasifikácie a slovného hodnotenia. Nemôžeme klasifikáciu úplne vynechať, keďže chceme našich žiakov pripraviť na osemročné gymnázia a druhý stupeň. Slovné hodnotenie im však viac napovie o svojej práci…

5. Učiteľ ako vysnívané povolanie
Vo Fínsku sú učitelia vážení rovnako ako právnici či najlepší doktori. V priemere len 1 z 10 uchádzačov dostane prácu učiteľa, takže je to pre nich ťažké. Vďaka tomu zostávajú učiť iba tí najlepší. Finančná motivácia učiteľov je pre nás tiež veľmi dôležitá.

6. Žiadne súperenie a testy
Toto je tiež skvelý podnet – viete si predstaviť školu bez skúšok a štandardizovaných testov?  A ako prinútiť študentov učiť sa? Nájdete ich vášeň a potom im poskytnete všetky možnosti, ako ju rozvíjať. Takto to funguje niekoľko rokov. S prvým testom sa fínski študenti stretnú až ako tínedžeri.

7. Samostatnosť a vnútorná motivácia
Študenti vo Fínsku nedostávajú všetky vedomosti ako na zlatom podnose. Sú motivovaní, spoznávajú svoje danosti, aby vedeli nájsť a porozumieť tomu, čo hľadajú. Dokonca sú podporovaní v tom, aby kládli otázky, na ktoré nevie odpovedať ani učiteľ. V takom prípade odpovede hľadajú spoločne.

8. Škola ako cesta ku šťastiu
Podľa fínskeho školského systému je škola chápaná ako cesta ku šťastiu a vzdelaniu. Preto sa zbavili súťaživých aspektov a sústredili sa na hľadanie vášne.


ČO TO ZNAMENÁ PRE NÁS?

Je fajn čítať o niečom, čo sa nám páči a snívať o tom. A čo z toho môžeme využiť v praxi v našej škole?

› Budeme rásť spoločne
Môžeme mať predstavu, či niečo bude alebo nebude fungovať. Nikdy to však nebudeme vedieť, kým to nevyskúšame. Veď niekedy aj tie najbláznivejšie spôsoby sa môžu ukázať ako skratky k nášmu cieľu.

› Strach vs. vášeň
Ľudí môžete motivovať strachom, hroziť a hodnotiť. Áno, dá sa to tak. Všimnite si však, koľko z 8- ich bodov vyššie bolo o vášni. V nej sa skrýva skutočná vnútorná motivácia.

› Každý je zodpovedný za svoje šťastie
Voľný systém z Fínska, ponúka samozrejme viac možností tým, ktorí si chcú veci uľahčiť. Zároveň však vedie študentov k zodpovednosti za seba, svoje úspech a šťastie. A to nikto neoklame. Teda, môžeme Fínom ticho závidieť, snívať o ich školskom systéme alebo sa sťažovať na ten náš. Máte však aj inú možnosť…Zverte sa do našich rúk!

Vezmime zodpovednosť za šťastie našich detí do vlastných rúk. Slovenský školský systém zrejme nepremeníme na ten fínsky zo dňa na deň. Možno ho naše štátne školstvo na taký nezmeníme ani za 10 či 20 rokov. A možno ani nemusí. Vždy máme totiž možnosť vytvoriť si svoje vlastné šťastie bez ohľadu na podmienky okolo nás. My sme sa rozhodli pomôcť tým, že ukážeme deťom, ako sa ľahšie a efektívnejšie učiť a ako si postupne vytvoriť svojím myslením a pozitívnym prístupom jednoduchší život – nech už je školský systém akýkoľvek. Dáme im tie správne základy, ktoré poskytuje prvý stupeň, aby na nich dokázali jednoduchšie stavať ďalšie poschodia. Veríme totiž, že zmena nemusí prísť zhora. My všetci môžeme spôsobiť zmenu, ktorú chceme vidieť v našich školách.