Fotogaléria

Fotogaléria 2021-11-13T01:47:09+01:00

Aktívnejší sme na našej Facebookovej stránke: Súkromná základná škola – Školička

NAŠI MALÍ VEĽKÍ PRVÁČIKOVIA 🥰

Prijímame prihlášky do 1.ročníka k budúcemu školskému roku 2022/2023.

STRAŠIDIELKA NÁM NAPIEKLI

Niektoré milé strašidielka nám aj napiekli 🥮 a urobili zdravé nátierky🥗🥕. Pekne si po sebe upratali, poumývali, tak sme im odpustili, že nás vystrašili.

NAVŠTÍVILI NÁS STRAŠIDLÁ

OPAKOVANIE TÉMY DOPRAVA

Opakovanie témy DOPRAVA v podaní našich zlatých tretiakov. Žiaci pracovali skupinovo.
1. skupina tvorila projekt s názvom “10 rád o bezpečnej jazde na bicykli”.
2. vytvárala tajničku s výsledným slovom – PRAVIDLÁ
3.- žiaci uvažovali nad dôvodmi vzniku potreby zavedenia pravidiel cestnej premávky ( kritické myslenie)
4. vyrábala projektík na tému DOPRAVA.
5. vymýšľala pre svojich spolužiakov tématické slovné úlohy + autobus(Hejného metóda).
Deti samozrejme všetky zadania a projekty odprezentovali spolužiakom.
Radi učíme ZMYSLUPLNE A TVORIVO pre lepšie zapamätanie a utvrdenie. Takýmto spôsobom sa dieťa učí pracovať v tíme, byť prispôsobivé, riešiť konflikty, zodpovedať za svoju úlohu. Dôležité je, aby sa žiaci učili prezentovať, vyjadrovať sa, zvládali ostych a iné potrebné zručnosti pre 21.storočie! U nás je to reálne, nie len na papieri. Máme na to vytvorené vhodné podmienky aj prostredie .👍Preto sa nám s láskou učí. ❤️

DOPRAVNÁ VÝCHOVA HRAVO

Aj náročnejšie témy sa dajú zvládnuť zábavne. Naši šikovní druháci nám predviedli dopravnú situáciu originálnym divadielkom, básničkami a pesničkou. Rekvizity si samozrejme vyrábali sami. Aj takto sa upevňujú tak dôležité SOFT SKILLS (mäkké zručnosti) ako sú tímová práca, komunikačné a prezentačné schopnosti, proaktivita, sebamotivácia.
Približne dva týždne sme sa venovali tejto dôležitej téme. Na pomoc sme si zavolali aj odborníčku pani policajtku, ktorá deti zaujala prakticky aj teoreticky. Na kolobežkách si osvojili naučené poznatky. Následne deti písali hádanky o dopravných prostriedkoch, vyrábali veľký semafor a upevňovali si vedomosti napr. tématickým pexesom, či hrami.

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ POKUSY

Deti pišťali od radosti!

LETNÁ SÚŤAŽ

Vyhodnotenie letnej súťaže o najkrajšiu, najmilšiu, najnápaditejšiu fotku s našou školičkou – šiltovkou. Vyberali deti a pani učiteľky. Ešte chvíľku si môžeme pripomenúť leto týmito krásnymi fotkami a deťmi.

NÁVŠTEVA AREÁLU ROZÁLKA

Zážitková návšteva areálu zdravia Rozálka. Zaujímavé a poučné predstavenie jazdnej polície🐎. Návšteva maštale. Spracovanie tejto krásnej témy v rôznych oblastiach aj v školskej lavici ✂️📐🧮. Je pre nás dôležité, aby sa deti dotýkali toho, čo sa učia. Tešíme sa z krásnej jesene🌤🍁, ktorá nám ponúka možnosti učiť sa aj mimo budovy školy.

TÍM ŠKOLIČKY

Tím školičky, obohatený o vzácne posily. Škola nie je len o materiálnom vybavení, o priestoroch, o zapojení v projektoch, či kvalite notebookov. Škola je v prvom rade o ĽUĎOCH = UČITEĽOCH. Tí vplývajú na Vaše dieťa, tí by im mali byť vzorom a príkladom správania sa. Počas týždňa práve oni trávia s deťmi viac času, ako vlastní rodičia. Dobrý učiteľ/vychovávateľ začína byť v dnešnej dobe vzácnosť. Po niekoľkých pracovných pohovoroch viem o čom hovorím.. Preto som VEĽMI vďačná za ľudí, ktorí s láskou pracujú v našej školičke. Veľký prínos pre naše malé deti je určite aj nový/iný mužský prístup v podobe nového kolegu. Chlapi sú v našom prefeminizovanom školstve veľmi potrební. Spokojne sa mi chodí do práce, lebo viem, že tu stretnem len ľudí, ktorí sú láskaví, tvoriví, spoľahliví a hlavne deti ich ľúbia. ❤️
S chuťou a radosťou sme sa pustili do práce a dúfam🙏🏻, že sa zastavíme až v júni.

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/22

Nový školský rok 2021/2022 úspešne otvorený! Tak ako povedala pani viceprimátorka prajeme si najmä, aby bol štandardný! Hlavne, aby deti sedeli v školskej lavici, slobodne sa hrali so svojimi spolužiakmi, aby pani učiteľky mohli objímať žiakov a s radosťou si s nimi spievať, či športovať v telocvični. Inokedy bežné veci, dnes veľmi cenné. Prajem Vám všetkým ZDRAVIE a DOBRO!

UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/21

Druhý úžasno-náročný školský rok, plný splnených očakávaní aj keď poznačených koronou. Snažili sme sa vydať zo seba maximum a naše šťastné deti sú toho dôkazom. Žiadne testy, písomky nie sú pre nás smerodatné… Nás napĺňa a poháňa vpred radosť a spokojnosť detí! 🍀 ĎAKUJEME našim rodičom za podporu, spoluprácu a ústretovosť. 😍

KUPKO

Posledné chvíle v tomto školskom roku ❤️
”Kupko” bol výborný nápad!

NAŠA ŠKOLIČKA

Ako to u nás vyzerá? Keďže sa momentálne nedá prísť osobne, urobte si prehliadku aspoň takto!

SPRÁVNE STOLOVANIE

Čo je to TÉMATICKÉ a BLOKOVÉ vyučovanie? Vzhľadom na odstávku jedálne sme sa naobedovali v reštaurácii (boli sme tam samozrejme sami). Využili sme situáciu a počas dňa sa povenovali téme stolovanie 🍽+stravovanie🥗. Zapracovali sme témy z PRVOUKY: zdravá strava, potravinová pyramída, SLOVENSKÉHO JAZYKA: pracovný list s úlohami na prepis, dopĺňanie, ANGLIČTINY : pomenovanie príboru, riadu, ETICKEJ VÝCHOVY: slušné správanie, stolovanie ako aj TELESNEJ VÝCHOVY: stará, dobrá hra vidličky lyžičky nože🤣 HUDOBNEJ VÝCHOVY: pieseň od Mira Jaroša o zdravej strave a PRACOVNÁ VÝCHOVA: skladanie servítiek. V ŠKD spracovali tému pani vychovávateľky výtvarne🎨. Všetko pod jednou strechou u NÁS.🌸

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/21

Naša malá školička sa rozrástla o 26 nových prváčikov, ktorí zasadli do dvoch tried. Tešíme sa, že už sme všetci „po kope“. Obohatení sme o nové detské dušičky aj v druhej a v tretej triede. Hor sa do toho! 🥰

UČENIE JE ZÁBAVA

Didaktické pomôcky „všehochuti“ sú dôležitou súčasťou pri našom spôsobe výučby. Chvíle aktívneho učenia sa prelínajú s chvíľami zábavy a oddychu. Je pre nás významné, že deti ani nespozorujú tieto rozdiely. Malý počet žiakov v triede nám umožňuje individuálny prístup a omnoho bližší vzťah s deťmi. Rešpektujeme ich jedinečnosť a odlišnosť. U nás v škole je pohodová a tvorivá atmosféra, ktorú zachytila fotografka Evka Amzler – Ďakujeme!

ŽIARIVÉ VIANOCE

Čo sú to mäkké zručnosti – SOFT SKILLS?
Komunikačné zručnosti – Kreativita – Prispôsobivosť – Vystupovanie na verejnosti – Tímová práca.
V našom krásnom vystúpení boli všetky zastúpené. No najdôležitejší bol úžasný umelecký zážitok🌟.

PEČENIE MEDOVNÍČKOV

OSLAVA JESENE

Naše prvé vystúpenie. Deti boli superné!

KUCHÁRSKA PRÍPRAVA NA OSLAVU JESENE

Áčkari nám upiekli jabĺčkový a mrkový koláčik🥕🍎 a Béčkari vyrábali zdravé nátierky – rybičkovú🐟, tekvicovú🎃 a mrkovú🥕.Všetko si po sebe upratali, umyli a pripravili reštauráciu. Šípkový čaj bol uvarený z vlastnoručne nazbieraných plodov! Dobrú chuť – najmilší hostia❤️

KRSTILI SME ŠKOLIČKU

NÁŠ VEĽKÝ DEŇ – SPLNENÝ SEN