Milí naši priaznivci,
momentálne sme pred podpisom nájomnej zmluvy na priestory našej školičky v Pezinku!
Veríme, že v dohľadnej dobe sa uvidíme pri spoločných, alebo osobných stretnutiach.
S úctou
Zuzana Balcová