Oznamy

Oznamy 2020-09-11T15:15:16+02:00

OZNÁMENIE O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA
Riaditeľka Súkromnej základnej školy, Komenského 29 v Pezinku v súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy dňa 14. 09. 2020 (pondelok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

V školskom roku 2020/21 môžeme ešte prijať
3 deti do 1. ročníka
2 deti do 2. ročníka
3 deti do 3. ročníka