Prvá súkromná základná
škola v Pezinku
pre 1. stupeň

  • 1. – 4. ročník (pripravujeme piaty ročník)
  • maximálne 18 žiakov v triede
  • moderné metódy a formy vzdelávania
  • domáce úlohy iba cez víkend
  • fínsky model výučby
  • slovné hodnotenia aj klasifikácia

Úspešný fínsky školský systém a naša škola?

Premyslená overená organizácia dňa

Systém a organizácia výučby v našej škole vznikol dlhodobými skúsenosťami a pozorovaním. Má svoju jasnú štruktúru, ktorá je zabehnutá a vyhovuje požiadavkám detí.

SAMOSTATNOSŤ AKO VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA

Študenti vo Fínsku, ako i v našej škole, nedostávajú všetky vedomosti ako na zlatom podnose. Sú motivovaní, spoznávajú svoje danosti.

BEZ DOMÁCICH ÚLOH

Vo Fínsku študenti nemajú domáce úlohy. Fíni sa riadia pravidlom, že menej je viac a chcú, aby sa ich deti viac zabávali. V našej škole dostávajú žiaci domáce úlohy iba na víkend.

PREDMETY PREPOJENÉ S PRAXOU

Systém blokového, interaktívneho a kooperatívneho vyučovania nám dokonale umožňuje prepájať jednotlivé predmety a témy.

Slovné hodnotenia aj klasifikácia

Žiaci prvých a druhých ročníkov sú hodnotení slovne, deti v treťom a štvrtom ročníku klasifikáciou. Nepodporujeme súťaženie, porovnávanie detí, zameriavame sa na spoluprácu a tímovosť.

Učiteľ ako vysnívané povolanie

Kvalita nášho pedagogického personálu je pre nás prvoradá. Zaručujeme vám profesionálny pedagogický zbor.

Prihláste svoje dieťa do školy
rodinného typu

PRIHLÁšKA