Cenník

Jednorazové zápisné na jeden školský rok : 170,-eur

V cene sú zahrnuté ‒ Pomôcky a učebné materiály vrátene učebníc, zošitov a pracovných zošitov, potreby na výtvarnú výchovu, pracovné vyučovanie, potreby do školského klubu.

Mesačné školné

  • 230€ paušálne/10x za školský rok
  • 115€ v mesiaci júl a august

Školné zahŕňa:

  • Náklady na prevádzku školského klubu detí
  • Adekvátne motivačné finančné ohodnotenie všetkých pedagogických a výchovných pracovníkov školy
  • Náklady spojené so zabezpečovaním kultúrnych, športových a školských podujatí a akcií
  • Poistenie detí

Rodičia okrem týchto poplatkov neplatia už žiadne ďalšie poplatky do rodičovského združenia ani do triedneho fondu.

V mesačnom školnom nie je zahrnutá účasť na pobytových akciách ‒ škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik a iné kurzy.

Stravné sa hradí samostatne, v sume určenej poskytovateľom stravy za počet odobratých jednotiek a presná suma bude rodičom včas oznámená.

Prihláste svoje dieťa do školy rodinného typu

PRIHLÁšKA