Momentálne (šk. rok 2023/24) máme voľné miesta v

2. Ročníku

3. Ročníku

Súkromná základná škola Pezinok

HUDBOU A TANCOM PORAZÍME KAŽDÚ CHOROBU, TEŠÍME SA NA LETO A NA VODU! ĎAKUJEME ZDRAVOTNÍKOM ?

Deň otvorených dverí – ONLINE

V školskom roku 2021/22 môžeme prijať 15 detí do 1. ročníka. Všetky potrebné informácie nájdete v tomto videu:

Prihláste svoje dieťa do školy rodinného typu

PRIHLÁšKA