O NÁS

Moderná doba si žiada modernú školu − moderné, progresívne metódy a formy vyučovania. Základom našej koncepcie je prepojenie tradičnej školy s inovatívnymi prvkami. Využívame najmä tieto formy vyučovania − blokové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, interaktívne vyučovanieprojektové vyučovanie. Základnou vyučovacou jednotkou sú pre nás bloky/ nie klasická 45 min. hodina/. Deti majú priestor a čas dokončiť si svoju prácu. Naša koncepcia je ušitá na mieru žiakovi 21.storočia. Nie sme striktne vyhranení, využívame prvky viacerých alternatívnych smerov. Sme zlatou strednou cestou! Podporujeme najmä názorné učenie, zážitkové vyučovanie, aplikujeme prvky Montessori pedagogiky. Reflektujeme na požiadavky dnešnej doby s dôrazom na individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa. Systém vyučovania je nastavený tak, aby žiak už nemusel absolvovať domácu prípravu. Všetky potrebné úlohy, opakovanie učiva prebieha v škole. V našej škole nájdete príjemnú rodinnú atmosféru. Vzťahy medzi deťmi a učiteľmi sú veľmi priateľské a vzájomne rešpektujúce. Náš malý pedagogický kolektív je založený na pevnom a dlhoročnom priateľstve, ktoré je zárukou dobrej pracovnej atmosféry. Pre súčasnú neštátnu školu by malo byť prioritou budovanie značky kvality, o čo sa chceme pokúsiť aj my!

NAŠI UČITELIA

Mgr. Iveta Cerinová
Mgr. Iveta Cerinováriaditeľka školy
Mgr. Zuzana Balcová
Mgr. Zuzana Balcovázriaďovateľka školy, zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Alena Hozová
Mgr. Alena Hozováučiteľka
Mgr. Eva Čapkovičová
Mgr. Eva Čapkovičováučiteľka
Zuzana Stehlíková
Zuzana Stehlíkovávedúca vychovávateliek
Mgr. Mária Príhel Žáková
Mgr. Mária Príhel Žákováučiteľka
Mgr. Erika Sabová
Mgr. Erika Sabováučiteľka, vychovávateľka
Mgr. Adam Briestenský
Mgr. Adam Briestenskýučiteľ
Mgr. Denisa Piatková
Mgr. Denisa Piatkovávychovávateľka
Mgr. Elena Briestenská
Mgr. Elena Briestenskáučiteľka, vychovávateľka
Mgr. Martina Marmanová
Mgr. Martina Marmanováučiteľka

Prihláste svoje dieťa do školy rodinného typu

PRIHLÁšKA