Aktívnejší sme na našej Facebookovej stránke: Súkromná základná škola – Školička

NAŠI MALÍ VEĽKÍ PRVÁČIKOVIA

STRAŠIDIELKA NÁM NAPIEKLI

NAVŠTÍVILI NÁS STRAŠIDLÁ

OPAKOVANIE TÉMY DOPRAVA

DOPRAVNÁ VÝCHOVA HRAVO

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ POKUSY

LETNÁ SÚŤAŽ

NÁVŠTEVA AREÁLU ROZÁLKA

TÍM ŠKOLIČKY

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/22

UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/21

KUPKO

NAŠA ŠKOLIČKA

SPRÁVNE STOLOVANIE