Čo nás prinútilo a motivovalo k tomu, aby sme si založili vlastnú súkromnú školu a pokúsili sa o zmenu?

Nechceme čakať so založenými rukami a nadávať na nedostatky nášho školského systému. Do našej koncepcie sme preniesli všetko dobré a osvedčené z “tradičnej školy” a vložili do nej novodobé formy a metódy vzdelávania. Obohacujeme ju najmä jedinečným prístupom ku každému žiakovi. Dnešný systém nevyhovuje svojou povahou a spôsobom učenia všetkým študentom. Je tu už niekoľko desiatok rokov a odvtedy sa len veľmi málo zmenilo. Tradičná škola je ďaleko za dnešným rýchlym vývojom spoločnosti.

Ako máme podporovať tvorivosť a jedinečnosť dieťaťa, keď máme “napchaté” triedy žiakmi? Ako máme uplatňovať individuálny prístup k deťom pri poruchách učenia a správania, keď na to nemáme vyhradený čas a priestor? Naozaj našich žiakov škola a štátom podporované formy vzdelania rozvíjajú a dovoľujú im rásť? Keďže už nejakých pár rôčkov učíme v štátnych školách, vieme si tieto otázky zodpovedať. Vieme vyhodnotiť, čo dieťa dnešnej doby potrebuje a čo mu chýba.

Nechceme tlačiť len na vzdelávaciu povinnosť školy. Chceme našim žiakom poskytnúť pokojnú, pohodovú a tvorivú atmosféru v triede. Zameriame sa aj na rozvoj osobnostných vlastností dieťaťa. Naším systémom a spôsobom výučby budeme mať na to čas a možnosti…

Veľkou chybou štátnej školy je, že sa zameriava najmä na to, čo dieťa nevie, precvičuje s ním najmä jeho nedostatky a nevšíma si, ale najmä nerozvíja jeho schopnosti a danosti! V našej škole kladieme dôraz na to najdôležitejšie, čo si dnešná doba žiada – vychovať žiaka, ktorý vie spolupracovať v skupine, žiaka, ktorý vie kriticky a tvorivo myslieť, má zdravé sebavedomie, dokáže si dôverovať, vie ohodnotiť svoju prácu, ako aj prácu iných. Učiteľ nebude len sprostredkovateľom informácií! Chceme naučiť deti učiť sa, vedieť sa orientovať v spleti informácií a byť úspešní v dnešnom zložitom svete! Dáme im tie dôležité základy, aby na nich dokázali dokonale stavať svoje ďalšie študijné smerovanie…

Úspešný fínsky školský systém a naša škola?
Slovné spojenie dokonalá škola v nás vyvoláva rôzne predstavy smerom k lepšiemu systému, ako je súčasný. Nič, ani najlepšie zostavený program ‒ obzvlášť v práci s deťmi ‒ nie je univerzálny. Ak sa zameriame na jeho pozitíva, môžeme nájsť množstvo inšpirácií, techniky a metódy, ktoré fungujú. Žiada si to odklon od vlastných spôsobov myslenia. Napríklad o tom, ako by škola mala vyzerať a otvoriť sa možnosti, že nič nevieme, kým to nevyskúšame. Myslíme si, že takto nejako museli pristupovať ku škole vo Fínsku, keď boli ochotní vyskúšať toľko neuveriteľných experimentov – a úspešne.

1. Štyri hodiny denne
Ak ste niekedy mali dohnať veľmi veľa učiva naraz, určite ste si všimli, že ste to stihli za podstatne kratší čas, ako Vaši rovesníci v škole. Toto mohol byť základ pre ďalší vydarený experiment – 20 hodín týždenne, teda v priemere 4 hodiny denne. Fíni veria, že za tento čas sa študenti dokážu naučiť veľa vecí. A čuduj sa svete – funguje to! Fínski študenti majú najlepšie výsledky na svete v matematike a mnohých ďalších predmetoch.
Náš systém vyučovania je nastavený nasledovne:

› Organizácia dňa
cca 6,30 − 8,00     hod. − ranná pohoda v ŠKD
8,00 − 11,30   hod. – učíme sa, hráme sa, spolupracujeme
11,30 − 12,00  hod. − pobyt na čerstvom vzduchu     12,00 − 12,30 hod. − obed
12,30 − 13,00 hod. − opakovacia časť dopoludňajšieho učiva, precvičovanie
Dĺžka blokov bude závislá od výkonnosti a pozornosti žiakov v jednotlivých ročníkov.

› ŠKD
13,00 − 14,00 hod. − výchova umením
14,00 − 15,00 hod. − pobyt vonku, hry
15,00 − 16,00 hod. − didaktické hry, zábavné učenie
16,00 − 17,00 hod. − hry, oddych

2. Život bez domácich úloh
Mnohí z nás (detí, študentov, ale aj rodičov) si nevedia predstaviť školu bez domácich úloh. No neskôr sa hnevajú, keď im v práci dajú úlohy na doma. Možno práve preto, že nám to pripomína tie školské povinnosti a písomné domáce úlohy, do ktorých sa nám nikdy nechcelo. Vo Fínsku študenti nemajú domáce úlohy. Fíni sa riadia pravidlom, že menej je viac a chcú, aby sa ich deti viac zabávali. Navyše veria, že sú dôležitejšie veci, ktoré sa dieťa môže naučiť mimo školy. Tento názor sme si osvojili aj MY!

3. Predmety prepojené s praxou
Fínsko (ktorého školský systém je považovaný za jeden z najlepších na svete) chce zrušiť vyučovacie predmety. Študenti budú hľadať viac súvislostí medzi jednotlivými „predmetmi“. Napr. v kurze „práca v kaviarni“ sa naučia veľa z angličtiny, ekonómie a komunikácie zároveň. Druhú svetovú vojnu budú preberať súčasne z pohľadu histórie, geografie aj matematiky. Nakoniec, všetko so všetkým súvisí, tak prečo nie? Systém blokového, interaktívneho a kooperatívneho vyučovania nám dokonale umožňuje prepájať jednotlivé predmety a témy!

4. Slovné hodnotenie
Počas prvých šiestich rokov vyučovania nie sú fínski žiaci hodnotení. Teda žiadne zastrašovanie, žiadne dokazovanie, kto je múdrejší, žiadne pocity menejcennosti, či nespravodlivosti. Áno, aj toto im funguje. V našej škole máme zavedený systém klasifikácie a slovného hodnotenia. Nemôžeme klasifikáciu úplne vynechať, keďže chceme našich žiakov pripraviť na osemročné gymnázia a druhý stupeň. Slovné hodnotenie im však viac napovie o svojej práci…

5. Učiteľ ako vysnívané povolanie
Vo Fínsku sú učitelia vážení rovnako ako právnici či najlepší doktori. V priemere len 1 z 10 uchádzačov dostane prácu učiteľa, takže je to pre nich ťažké. Vďaka tomu zostávajú učiť iba tí najlepší. Finančná motivácia učiteľov je pre nás tiež veľmi dôležitá.

6. Žiadne súperenie a testy
Toto je tiež skvelý podnet – viete si predstaviť školu bez skúšok a štandardizovaných testov?  A ako prinútiť študentov učiť sa? Nájdete ich vášeň a potom im poskytnete všetky možnosti, ako ju rozvíjať. Takto to funguje niekoľko rokov. S prvým testom sa fínski študenti stretnú až ako tínedžeri.

7. Samostatnosť a vnútorná motivácia
Študenti vo Fínsku nedostávajú všetky vedomosti ako na zlatom podnose. Sú motivovaní, spoznávajú svoje danosti, aby vedeli nájsť a porozumieť tomu, čo hľadajú. Dokonca sú podporovaní v tom, aby kládli otázky, na ktoré nevie odpovedať ani učiteľ. V takom prípade odpovede hľadajú spoločne.

8. Škola ako cesta ku šťastiu
Podľa fínskeho školského systému je škola chápaná ako cesta ku šťastiu a vzdelaniu. Preto sa zbavili súťaživých aspektov a sústredili sa na hľadanie vášne.