1. OSOBNÉ ÚDAJE ZAPÍSANÉHO DIEŤAŤA

2. OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Otec

Matka

Zákonný zástupca

3. OSTATNÉ